Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008

Το σώμα και η ψυχή του ηθοποιού


…Είναι γνωστό ότι το σώμα και η ψυχή του ανθρώπου βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και συνεχή αλληλεξάρτηση.

… Ο ηθοποιός, ο οποίος είναι απαραίτητο να θεωρεί το σώμα του εργαλείο για την έκφραση δημιουργικών ιδεών επάνω στη σκηνή, πρέπει να προσπαθεί να επιτύχει την τέλεια αρμονία μεταξύ των δύο, της ψυχής και σώματος.

πρώτη και σπουδαιότερη ανάγκη είναι η υπερβολική ευαισθησία που πρέπει να έχει το σώμα του απέναντι στα δημιουργικά ψυχικά ερεθίσματα.

Αυτό δεν επιτυγχάνεται απλώς και μόνο με τη σωματική άσκηση. Η ίδια ψυχολογία είναι απαραίτητο να συμμετάσχει στη διαδικασία ανάπτυξης. Το σώμα ενός ηθοποιού πρέπει να απορροφήσει ψυχικές ιδιότητες, πρέπει να γεμίσει και να διαποτιστεί από αυτές τόσο, ώστε σταδιακά να το μετατρέψουν σε ευαίσθητη μεμβράνη, σε ένα είδος υποδοχέα και μεταφορέα των πιο λεπτών εικόνων, συναισθημάτων, συγκινήσεων και

παρορμήσεων.

…το πραγματικό καθήκον του δημιουργικού καλλιτέχνη δεν είναι απλώς να αντιγράφει την εξωτερική όψη της ζωής, αλλά να ερμηνεύει τη ζωή από όλες τις πλευρές και, κυρίως να αποκαλύπτει τι βρίσκεται πίσω από τα φαινόμενα, να αφήνει το θεατή να κοιτάζει πέρα από την επιφάνεια στο νόημα της ζωής.

Δεν είναι ο καλλιτέχνης, ο ηθοποιός με την πραγματική έννοια, το πλάσμα που είναι προικισμένο με την ικανότητα να βλέπει τα πράγματα και να έχει εμπειρίες που για τον μέσο άνθρωπο παραμένουν σκοτεινά; Και δεν είναι η πραγματική αποστολή του, η έμφυτη τάση του, να μεταφέρει στο θεατή, εν είδει αποκάλυψης, τις δικές του εντυπώσεις από τα πράγματα, όπως εκείνος τα βλέπει και τα αισθάνεται;

… Το σώμα του ηθοποιού μπορεί να έχει υπέρτατη αξία γι’ αυτόν, μόνον όταν κατευθύνεται από συνεχή ροή καλλιτεχνικών παρορμήσεων∙ μόνο τότε μπορεί να είναι εκλεπτυσμένο, ευέλικτο, εκφραστικό και, το σημαντικότερο, ευαίσθητο και έτοιμο να αντιδράσει στις λεπτές αποχρώσεις που συνιστούν την εσωτερική ζωή του δημιουργικού καλλιτέχνη. Γιατί το σώμα του ηθοποιού πρέπει να μπαίνει σε καλούπι και να δημιουργείται εξαρχής από το εσωτερικό προς το εξωτερικό.

ΜΑΪΚΛ ΤΣΕΧΟΦ - Για τον ηθοποιό

Η τέχνη και η τεχνική της ηθοποιίας

εκδόσεις Μεταίχμιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: